برچسب: اینرودز

در حالی شب گذشته گروه بهمن قیمت ون اینرودز را 50 میلیون تومان گران کرده است که این خودرو در حال حاضر با نرخ 150 میلیون تومان زیرقیمت کارخانه هم مشتری ندارد. قیمت کارخانه : 793 میلیون تومان ون اینرودز یکی از ن ...