برچسب: اینسپایر

نسل جدید هوندا اینسپایر برای بازار چین معرفی شده است. این خودرو در اصل نسخه‌ای از آکورد برای بازار چین بوده و توسط جوینت ونچر دانگ‌فنگ-هوندا تولید می‌شود. دانگ‌فنگ-هوندا اولین تصاویر رسمی از نسل جدید سدان اینس ...