برچسب: بارز

قیمت لاستیک ایرانی چقدر است؟
با توجه به اطلاعات منتشر شده، شرکت بارز در هشت ماهه امسال توانسته ۱۲ درصد نیاز بازار لاستیک را تأمین کند و درآمدی در حدود ۹۵۱ میلیارد تومان داشته باشد. ...