برچسب: بارز

بروزرسانی در: دوشنبه 29 آبان 02 ساعت 11:46
با توجه به اطلاعات منتشر شده، شرکت بارز در هشت ماهه امسال توانسته ۱۲ درصد نیاز بازار لاستیک را تأمین کند و درآمدی در حدود ۹۵۱ میلیارد تومان داشته باشد. ...