برچسب: بار ترافیکی

سرهنگ شریفی گفت: از ابتدای صبح امروز شنبه پنج ترافیکی خاصی در معابر شهر تهران مشاهده نشد و تردد خودرو‌ها به سهولت انجام و ترافیک روانی را شاهد هستیم؛ پلیس بار‌ها هشدار داده که ممکن است با دیدن خلوتی معابر و ب ...