برچسب: بازار بورس

حرکت کند گروه خودرویی در بازار بورس
گروه خودرویی به عنوان یکی از شرکت‌های مادر مثل هفته‌های اخیر همچنان دست به گریبان مشکلات حوزه تولید است که این عمل موجب عقب افتادن نمادهای این شرکت در رقابت از دیگر نمادها در بازار بورس اوراق بهادار شده است. ...
ادامه رشد گروه خودرویی در روزهای آینده
در سومین هفته از فروردین ماه بازار بورس اوراق بهادار شاهد رشد چشمگیری بود که این روند صعودی تأثیر خود را در گروه خودرویی گذاشته و موجب آن شده این گروه وضعیت مناسبی را از آن خود کند که پیش بینی‌ها از ادامه این روند در روز ...