برچسب: بازار خودروهای خارجی

خودروهای خارجی بازار خریداری ندارد
خودروهای خارجی ماه هاست که مشتری ندارد و چنانچه هم معاملاتی در این حوزه انجام می شود مربوط به خودروهایی تا رنج یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تهران، با اعلام این خبر ...