برچسب: بازار نابسامان خودرو

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
بازار نابسامان خودرو که این روزها بیش از پیش نابسامان شده انگشت اتهام را به طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت گرفته است. قیمت خودرو در سال ۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در باز ...