برچسب: بازار پر تقاضا

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
فروشندگان خودرو عقیده دارند " طرح فروش یک ساله خودرو غلط است و به هیچ عنوان جوابگوی بازار پر تقاضای خودرو نیست، اگر خودروسازان خودرو دارند چرا وارد بازار نمی‌کنند اگر ندارند چرا طرح فروش یک ساله خودرو را آگهی م ...