برچسب: بازرسی کیفیت

بروزرسانی در: سه شنبه 22 مرداد 98 ساعت 16:36
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بیان کرد: در روزهایی که خبرهایی مبنی بر خروج برخی کمپانی های اروپایی از ایران به گوش می رسد مذاکرات انجام شده با بزرگترین و معتبرترین مرکز تست خودرو کشور اسپانیا منج ...