برچسب: بازگشایی پروژه نیایش

بررسی روند بازگشایی پروژه نیایش تهران
جلسه پروژه بزرگ نیایش با حضور سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، سید حسین حسینی نژاد مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک، احسان شریفی شهردار منطقه 5 و سایر مدیران منطقه برگزار شد. مهدی نوروزی معاون حمل و نقل و ترافیک منطق ...