برچسب: باز نشدن ایربگ‌ها

مقصر نبودن خودروسازان در باز نشدن ایربگ‌ ها طبق نظر وزارت صنعت
سهیل معمارباشی افزود: بارها در رسانه‌ها توضیح داده شد برای اینکه کیسه هوای خودروها باز شود شتاب منفی خاصی باید به خودرو وارد شود. وی بیان‌داشت: بازخوانی نتایج ACU ایربگ‌ها نشان داد که شتاب منفی و شرایط لازم برای باز ش ...