برچسب: بانوان در کروز

حضور بانوان در کروز، الگوی بخش خصوصی و دولتی
نماینده مردم زرند با توجه به حضور پر رنگ بانوان در شرکت صنایع تولیدی کروز گفت: همواره نقش زنان در عرصه های علمی، صنعتی و تولیدی تاثیر گذار بوده است؛ و حضور بانوان توانمند در مجموعه اثر گذاری همچون کروز می تواند برای سایر ...