برچسب: باکستر

پورشه پیش‌تر تأیید کرده بود که نیروی برقی الکتریکی به کیمن نیز خواهد رسید و تاریخ عرضه این جفت در سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. نسل فعلی ۹۸۲ باکستر و کیمن در سال ۲۰۱۶ عرضه شد و این آخرین نسخه از خودروی اسپورت ...