برچسب: باکیفیت ترین خودرو

بروزرسانی در: پنج شنبه 17 شهریور 01 ساعت 16:12
باکیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای ساخت داخل / ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
جدول سطوح کیفی (رتبه بندی کیفی) 34 خودرو تولید داخلی شرکت های خودروسازی داخلی در مرداد ماه 1401 منتشر شد. در جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سواری با بهتر بگوییم رتبه بندی کیفی که در ادامه آن را ملاحظه می کنید، خودروهای ...
جدول باکیفیت و بی‌کیفیت ترین خودروهای داخلی / بهمن ۱۴۰۰
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزشیابی کیفی خودرو آذر ماه 1400 را منتشر کرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده مسئولیت ارزشیابی کیفی خودرو ...
جدول باکیفیت و بی‌کیفیت ترین خودروهای داخلی / دی ۱۴۰۰
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزشیابی کیفی خودرو آبان 1400 را منتشر کرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده مسئولیت ارزشیابی کیفی خودروها  ...