برچسب: بخت آزمایی خودرو

بروزرسانی در: شنبه 21 خرداد 01 ساعت 14:09
کنار گذاشتن بازار سرمایه و روند بخت آزمایی روش درستی نیست
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا با اقدامات وزارت صمت گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است و وزارت صمت به جای استفاده از این روش از سیستم داخلی بخت آزمایی ا ...