برچسب: بدنه موتورسیکلت

داخلی سازی بخش زیادی از قطعات بدنه موتورسیکلت
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت گفت: امروز واردات بدنه موتورسیکلت عملا صرفه اقتصادی ندارد و به همین منظور بخش مهمی از بدنه موتورهای تولیدی در کشور، توسط قطعه سازان داخلی تولید می شود. با اشاره به آغاز دومین نم ...