برچسب: بدهکار

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: در وضعیتی که قطعه سازان دچار مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هستند، بدهی خودروسازان به قطعه سازان از مرز ۱۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده و به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ...