برچسب: بررسی تصادف زنجیره ای

بررسی کارشناسی تصادف زنجیره ای اخیر
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور، در خصوص باز نشدن ایربگ خودروهایی که در تصادف زنجیره ای بهبهان دچار سانحه شده و نگرانی‌هایی را در این خصوص به وجود آورده است، عنوان کرد: از رسانه ها و افکار عمومی دعوت می کنم تا اج ...