برچسب: برزیل

کاهش تولید خودرو در برزیل
به گزارش رویترز، تولید خودرو برزیل در سه ماه اول سال 2019 کاهشی 0.6 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال اخیر تجربه کرده است. یکی از عوامل مهمی که بر تولید خودرو در برزیل سایه افکنده بحران اقتصادی آرژانتین است. ...