برچسب: برقی سازی

برنامه‌های ۸ کشور برای خودروهای برقی
با وجود اینکه بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان برنامه‌ای مدون را در خصوص استفاده از خودروهای برقی در اختیار ندارند؛ ولی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای مطرح اروپایی با تمام سرعت در حال حرکت به طرف برقی سازی ...