برچسب: بسته جدید ارزی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
راه اندازی بازار ثانویه که همزمان با رونمایی از بسته جدید ارزی از طرف رئیس کل بانک مرکزی از هفته جاری وارد فاز اجرایی شده، اگرچه منجر به شفاف سازی بازار و حذف رانت های موجود در خصوص اختصاص ارز خواهد شد ولی به د ...