برچسب: بسته حمایت از تولید خودرو

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
بسته حمایت از تولید در وضعیتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور چکش کاری در دست بخش خصوصی قرار گرفته که بندهای زیادی از آن با صنایع خودرو و قطعه کشور در ارتباط است. ...