برچسب: بسته معیشتی

بروزرسانی در: یکشنبه 27 بهمن 98 ساعت 13:49
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به گستردگی جامعه شورایی کشور و وجود بیش از ۱۲۰ هزار عضو در آن و تاکید بر لزوم نظارت سیستمی بر شوراها، از رونمایی اولین سامانه نظارتی شوراها در کشور در آینده نزدیک خبر داد. ...