برچسب: بنزین ۲۰ لیتری

تخصیص بنزین ۲۰ لیتری به هر فرد چه مبنایی دارد؟
شب گذشته کمیته اطلاع رسانی «طرح باز توزیع یارانه بنزین» اعلام کرد که با توجه به موفقیت تست فنی این طرح در بهمن ماه از امروز، یعنی اول اسفند اعطای 20 لیتر سهمیه به هر فرد در جزیره کیش به صورت آزمایشی آغاز شده که خبر خوب ...