برچسب: بهبود صنعت خودرو

قابل اجرا بودن بهبود صنعت خودرو
مازیار بیگلو ضمن اشاره به بازدید اخیر رئیس جمهوری و هشت دستور صادر شده برای تحول صنعت خودرو و بهبودد وضعیت خودرو، اظهار کرد: حداقل دو مورد از این هشت دستور، متوجه صنعت قطعه‌سازی است. دو مورد افزایش تیراژ تولید به میزان ...