برچسب: بهبود کیفی ایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای بهمن 1400 برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی را برای ارتقاء و تحول کیفیت در زنجیره ارزش تولید خودرو هدف گذاری و با تدوین و اجرایی کردن 272 برنامه کیفی در زنجیره ارزش خودرو طی پنج ماه ...