برچسب: بهره‌وری

درجدیدترین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران، گروه بهمن موفق شده است در شاخص های بهره‌وری و بازده فروش در گروه وسایل نقلیه و قطعات خودرو، رتبه اول را کسب کند. رتبه بندی شرکت های برتر ایرانی امروز در بیست و ...