برچسب: بهمن دیزل

بروزرسانی در: یکشنبه 25 فروردین 98 ساعت 15:35
مطابق با آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI) ، گروه‌های سیبا موتور و بهمن دیزل موفق شدند برای اولین بار به ترتیب مقام‌های اول و دوم خدمات فروش را در سال 97 و در بین گروه‌های عرضه کننده خودرو ...
1 2 3 4