برچسب: بهمن موتور اینرودز

بیوک علیمرادلو؛ مدیرعامل گروه بهمن در این مراسم مهمترنی هدف از عرضه ون اینرودز را ارائه جایگزین استانداردی به جای وانت هایی که اتاق های کارگاهی روی آن نصب می شود و همچنین تامین نیاز حمل و نقل برای کسب و کارهای ...