برچسب: بودجه حمل و نقل

۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه حمل و نقل پایتخت
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران اظهار داشت: بیش از 50 هزار میلیارد تومان بودجه برای شهر تهران در نظر گرفته شده که منابع تامین آن، منابع درآمدی شهرداری مانند مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ...