برچسب: بودجه 98

بروزرسانی در: شنبه 25 اردیبهشت 00 ساعت 13:13
افزایش قیمت بنزین در سال 1400 و تعیین تکلیف قیمت بنزین در سال 1400 قیمت جدید بنزین در سال 1400 مشخص شد. آیا بنزین گران شد ؟ !  آیا گرانی بنزین واقعیت دارد ؟ آیا افزایش قیمت بنزین حقیقت دارد ؟ میزان و مقدار سهم ...