برچسب: بوی بنزین

بروزرسانی در: چهارشنبه 25 دی 98 ساعت 17:01
با بوی بخار بنزین در ال ۹۰ چه کنیم؟
شاید برای تندر۹۰ شما هم این مشکل پیش آمده که پس از حدود ۱ ساعت روشن بودن کولر،بوی بنزین داخل اتاق خودرو احساس کنید ودر صورت باز کردن درب باک، بخار بنزین با شدت از باک خودرو خارج شود. ...