برچسب: بیمه موتورسیکلت

بروزرسانی در: دوشنبه 25 دی 02 ساعت 12:23
طبق اعلام وزارت اقتصاد، مقرر شده حق بیمه موتورسیکلت هایی که برای اولین بار شماره گذاری می شوند با تخفیف ۲۰ درصدی اعمال شود و این موضوع در هیات وزیران مورد تایید قرار گرفته است. همچنین دولت در برنامه دارد به زود ...