برچسب: بی حجابی

به گفته ضامنی، استفاده و تعریف تاکسی در کشور ما با بقیه کشور‌ها متفاوت است. در ایران مردم انتظار دارند تاکسی به عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند در حالی که در دنیا تاکسی به عنوان وسیله لوکس مورد استفاده قر ...