برچسب: تأمین لوازم یدکی

سرگردانی مشتریان در تأمین لوازم یدکی خودرو
در وضعیتی حدود چهار ماه از شروع تحریم‌های صنعت خودروی ایران می‌گذرد، که بازار قطعات یدکی هم متأثر از محدودیت‌های بین‌المللی در شرایط نابسامانی قرار گرفته است. آن طور که معلوم است سیاست گذاران صنعتی کشور و همچنین زنجیره خ ...