برچسب: تابلو‌های توقف ممنوع

سید حسین حسینی نژاد گفت: تابلو‌های نصب شده در سطح شهر به 3 دسته انتظامی، خبری و هشداردهنده تقسیم می‌شوند، تابلو‌های خبری عملکرد معابر را نشان می‌دهند و در شهرداری تهران بحث جانمایی‌ها را از طریق همین تابلو‌ها ...