برچسب: تامین قطعات تاکسیرانان

توافقنامه تامین قطعات و ارایه خدمات ویژه به تاکسیرانان
مهدی اسماعیل بگی هدف از این اقدام که با عقد توافق نامه ای سه جانبه میان این سازمان ، وزارت صمت و شرکت ایران روور(هایپر کار) محقق شد را ارائه خدمات ویژه و تامین قطعات برای رانندگان تاکسی ، به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان ق ...