برچسب: تاکسی ایمن سیر بانوان

آخرین مهلت مالکیت تاکسی های ایمن سیر بانوان
سید علی محتشمی پور، معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: با گذشت بیش از یک دهه و انباشت مطالبات معوق رانندگان شرکت ایمن سیر بانوان (که در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک با مدیریت ...
حل مشکل ۱۵ ساله تاکسی های “ایمن سیر بانوان”
مهدی اسماعیل بگی با بیان این مطلب گفت: با تعطیلی شرکت ایمن سیر، اعتراض بانوان تاکسیران و مطالبه شان در زمینه انتقال مالکیت تاکسی های ملکی آن شرکت در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک ، چالش جدیدی را پیش روی سازمان تاک ...