برچسب: تاکسی لندن

تاکسی لندن کان دیزان با قیمت ۱۲۱ هزار دلار!
تاکسی های مشکی با طراحی متفاوت جز نمادهای شاخص شهر لندن هستند. اکنون کان دیزاین تیونر مطرح انگلیسی سراغ یکی از این تاکسی ها رفته تا تغییرات مدنظر خود را روی آن اعمال کند. این پروژه تی اکس5 فرلیدی نام دارد. ترکیبی از ظاه ...