برچسب: تاکسی واکسن نزده

پروانه ۱۵ هزار راننده تاکسی واکسن نزده تعلیق شد
مرتضی ضامنی در تشریح روند اعمال محدودیت و تعلیق پروانه فعالیت رانندگان تاکسی که واکسن نزده اند، گفت: باتوجه به مصوبات ستاد ملی کرونا محدودیت هایی برای افرادی که کرونا مثبت هستند و یا اصلا واکسن نزده اند مصوب شده است. د ...