برچسب: تایرسازی

افزایش تولید شرکت‌ های تایرسازی
در دو هفته گذشته شاهد عرضه تایر در بورس کالا بودیم، یکی از عواملی که موجب شد تا تایر به بورس کالا برود، عدم همسویی رشد قیمت محصول با نرخ مواد اولیه بود. با توجه به اهمیت این موضوع در گفتگو با یک کارشناس بازار سرمایه تاثی ...