برچسب: تبدیل

لندروور دیسکاوری ،وانت می شود!
در مکزیک یک کمپانی با نام VA-K Innovation در زمینه تغییرات بدنه و تیونینگ خودرو فعالیت دارد که اخیرا یک شاسی بلند را به وانت تبدیل کرده است!       این کمپانی در یکی از پروژه های اخیر خود سراغ ل ...