برچسب: تجلیل از بانوان

برگزاری همایش تجلیل از بانوان صنعتگر خانواده کروز
معاون رییس جمهور در امور زنان، اعضای فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از بانوان صنعتگر از جمله کارگران، کارشناسان، بازنشستگان و محققان عرصه صنعت در این همایش حضور دارند.حضور هشت هزار بانوی توانمند در مجموعه تو ...