برچسب: تحریم خرید خودرو

بروزرسانی در: سه شنبه 19 اسفند 99 ساعت 15:44
تاثیر لغو تحریم بر خودروسازان خصوصی
افت‌‌و‌خیز خودروسازان خصوصی در دوره دو سال و نیم تحریم، این سوال را مطرح می‌کند که اگر تحریم‌ها لغو شود وضعیت شرکت‌های خودروساز خصوصی در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود؟ بی‌تردید خودروسازان خصوصی در دوران ...
آیا تحریم خرید خودروی صفر سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد؟
یک کارشناس صنعت خودرو عقیده دارد: تا زمانی که فاصله معناداری در قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، خروج سفته گری غیرممکن است. به نوعی، تمام فروشندگان اعم از واردکننده و تولیدکننده باید مجاز به عرضه در حاشیه بازار باشند و دس ...