برچسب: تحويل سایپا

افزایش تحویل و عرضه محصولات سایپا
حسين كاظمی طرقی درباره روند تحويل و عرضه محصولات سایپا طی سال گذشته نسبت به سال۹۹، اظهارداشت: در سال 1400 بیش از ۴۲۰ هزار دستگاه خودرو تحويل مشتريان گروه خودروسازی سایپا شد که این عدد نسبت به سال 99 بیش از ۹ درصد افز ...