برچسب: تحویل خودروهای ثبت نامی

عدم تعهد خودروسازان به تحویل خودروهای ثبت نامی در موعد مقرر
عدم تعهد خودروسازان و واردکنندگان به تحویل خودروهای ثبت نامی در موعد مقرر، سال‌هاست که به معضل خودروسازی ایران تبدیل شده است. اگرچه عرضه‌کنندگان خودرو خطای خود را در این خصوص با پرداخت جریمه تأخیر توجیه می‌کنند، ولی چیزی ...