برچسب: تحویل سیتروئن C3

بروزرسانی در: شنبه 8 دی 97 ساعت 12:41
خودروهای سیتروئن C3 ثبت نامی در مهلت مقرر تحویل خواهد شد!
شرکت سایپا سیتروئن، فاز تولید آزمایشی محصول سیتروئنC۳ را با موفقیت پشت سر گذاشته و آماده اجرای مراحل بعدی رسیدن به تولید انبوه است. دقایقی پیش شرکت سایپا سیتروئن به طور رسمی اعلام نمود: تعهدات شرکت سایپا سیتروئن مبنی بر ...