برچسب: ترافیک معابر تهران

خلوت بودن وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران
سرهنگ علی اصغر شریفی با تشریح وضعیت ترافیکی در معابر بزرگراهی تهران، افزود: با رصدی که از طریق دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک از سطح معابر شهر تهران از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های پایتخت در صبحگاه پنج شنبه 14 بهمن  ...