برچسب: تراکتور ایران

صادرات تراکتور ایران به افغانستان آغاز شد
کنسولگری ایران در مزار شریف از افتتاح نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی در حوزه شمال و ورود اولین محموله به این ولایت شمالی افغانستان خبر داد. کنسولگری ایران در مزار شریف از افتتاح نمایندگی تراکتورسازی این کشور در افغانستا ...