برچسب: ترخیص خودرو

کلاف سردرگم تعیین تکلیف خودروهای وارداتی
پس از مکاتبات انجام گرفته برای تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک، طی جلسه‌ای از طرف معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌ جمهور زمانی سه هفته‌ای تعیین شده تا دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش و راهکار خودرا برای تعیین تک ...
ترخیص بنز تا بی‌ام‌ و های دپو شده قوت گرفت
بعد از مکاتبات انجام گرفته جهت تعیین تکلیف خودرهای مانده در گمرک، طی جلسه ای از طرف معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون نخست رئیس جمهور زمانی سه هفته ای تعیین شده تا دستگاه های ذیربط گزارش و راهکار خود برای تعیین تکلیف ...
مجوز واردات خودرو برای جانبازان و خانواده شهدا تکذیب شد
معاون فنی گمرک ایران هرگونه مجوز جدید در رابطه با واردات خودرو برای جانبازان ۲۵ درصد به بالا و خانواده های معزز شهدا را تکذیب کرد و گفت که مصوباتی که بتازگی در فضای مجازی و رسانه ها در این خصوص مطرح شده، هیچ گونه وجاهت ق ...
جزئیات جدید واردات خودرو از مناطق آزاد
طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه درآمد دولت از محل واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال آینده، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده ولی در خصوص تحقق کامل آن با توجه به اینکه به نظر نمی رسد بیش ا ...
واردات خودرو از مناطق آزاد قابلیت اجرایی ندارد
در حالی بعضی از موافقت مجلس با آزادسازی واردات خودروها در سال آینده صحبت می‌کنند که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، وارداتی در کار نخواهد بود و مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد، قابلیت اجرایی ن ...
1 2 3 4 5 6 7 8 27